Innowacyjne rozwiązania dla biznesu

Telekomunikacja


Usługi telekomunikacyjne
Oferujemy wysoce zaawansowane usługi doradcze w zakresie telekomunikacji światłowodowej. Posiadamy doświadczenie w zakresie badań i pomiarów elementów i urządzeń optycznych jak również w planowaniu, projektowaniu, budowie i pomiarach linii światłowodowych. 
Doradztwo i analizy

Oferujemy usługi doradcze w zakresie optymalizacji budowy sieci. Pomagamy w zakresie doboru elementów i urządzeń. Prowadzimy niezależne analizy w celu określenia nieprawidłowości i słabych punktów procesów. 

Wspieramy w opracowaniu wymagań, wytycznych i procedur z zakresu budowy, pomiarów i eksploatacji.
Pomiary światłowodowe

Świadczymy usługi pomiarów linii światłowodowych. Portfolio naszych usług zawiera zarówno pomiary (tłumienność, tłumienność odbiciowa, analiza reflektometryczna toru) jak również najbardziej zaawansowane pomiary (dyspersja chromatyczna, dyspersja polaryzacyjna). Wszystkie pomiary wykonujemy zgodnie z normami IEC a wyniki dostraczane są z kompletną analizą pomiarową. Na życzenie dostraczamy analizę niepewności pomiarów. 
 
Oferujemy usługi charakteryzowania światłowodowych biernych elementów przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm IEC serii 61300. Do wyników pomiarów na życzenie dołączana jest analiza niepewności.