„Usługi doradcze w zakresie innowacji dla ABST Sp. z o.o. celem wdrożenia innowacji produktowej”
Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do wdrożenia innowacji produktowej poprzez realizację usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.
Beneficjent: ABST Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.03.2019
Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.
Dofinansowanie projektu z UE: 601 300,00 zł