Innowacyjne rozwiązania dla biznesu

Nowe oblicze doradztwa

1
Aktualności
W okresie od 01.01.2018 do 31.03.2019 realizujemy projekt dofinansowany ze środków UE pt. „Usługi doradcze w zakresie innowacji dla ABST Sp. z o.o. celem wdrożenia innowacji produktowej” 

 Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa Wnioskodawcy do wdrożenia innowacji produktowej poprzez realizację usług doradczych w zakresie innowacji świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu. 

 Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

2
Badania i rozwój
Od momentu powołania Spółki stawiamy na wysoce specjalizowane projekty badawcze i rozwojowe z podstawowych obszarów działalności czego odzwierciedleniem jest szereg zrealizowanych kontraktów w kluczowych dla firmy obszarach aktywności.
 
Zrealizowalimy szereg projektów konsultingowych i doradczych w zakresie techniki światłowodowej dla czołowych przedsięborstw i jednostek naukowych w Polsce.
 
Wpółpracujemy z ośrodkami akademickimi w Polsce w zakresie rozwoju produktów i usług służących rozwojowi i wdrażaniu Internetu przyszłości.
3
Usługi
Świadczymy usługi w zakresie zawansowanych pomiarów światłowodowych wraz z pełną analizą wyników i doradztwem w zakresie działań korygujących. 

Prowadzimy działalność konsultingową w zakresie analiz techno-ekonomicznych sieci światłowodowych. 

Świadczymy usługi szkoleniowe z zakresu planowania, projektowania, budowy i pomiarów sieci światłowodowych z uwzględnieniem doboru i pomiarów elementów i podsystemów składowych. 

Zapewnamy wsparcie w przygotowaniu profesjonalnych procedur badań i pomiarów.