Innowacyjne rozwiązania dla biznesu

Nowe oblicze doradztwa

1
Produkcja
Wspieramy rozwój przedsiębiorstw poprzez dostarczanie rozwiązań informatycznych wspierających realizację procesów biznesowych. 
 
Integrujemy systemy informatyczne pracujące na różnych platformach i w odległych lokalizacjach umożliwiając zachowanie eksploatowanych rozwiązań IT czy też integrację z systemami partnerów handlowych. 
 
Wspieramy rozwój przedsiębiorstw w Internecie poprzez dostarczanie profesjonalnych rozwiązań B2B i B2C zintegrowanych z systemami backoffice.
2
Badania i rozwój
Od momentu powołania Spółki stawiamy na wysoce specjalizowane projekty badawcze i rozwojowe z podstawowych obszarów działalności czego odzwierciedleniem jest szereg zrealizowanych kontraktów w kluczowych dla firmy obszarach aktywności.
 
Zrealizowalimy szereg projektów konsultingowych i doradczych w zakresie techniki światłowodowej dla czołowych przedsięborstw i jednostek naukowych w Polsce.
 
Wpółpracujemy z ośrodkami akademickimi w Polsce w zakresie rozwoju produktów i usług służących rozwojowi i wdrażaniu Internetu przyszłości.
3
Usługi
Świadczymy usługi w zakresie zawansowanych pomiarów światłowodowych wraz z pełną analizą wyników i doradztwem w zakresie działań korygujących. 

Prowadzimy działalność konsultingową w zakresie analiz techno-ekonomicznych sieci światłowodowych. 

Świadczymy usługi szkoleniowe z zakresu planowania, projektowania, budowy i pomiarów sieci światłowodowych z uwzględnieniem doboru i pomiarów elementów i podsystemów składowych. 

Zapewnamy wsparcie w przygotowaniu profesjonalnych procedur badań i pomiarów.